Rekisteriseloste ja säännöt

19.12.2015 päivitetty rekisteriseloste.

 REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 • Rekisterin nimi

Päijät-Hämeen Lääkäriseuran jäsenrekisteri

 • Rekisterinpitäjä

Nimi: Päijät-Hämeen Lääkäriseura
Verkkosivut: http://paijathameenlaakariseura.fi/
Osoite: c/o Veikko Heinänen, Ruoriniemenkatu 10 as 6, 15140 Lahti.
Puh. 040 523 2794
Sähköposti: veikko.heinanen(at)fimnet.fi

  • Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hannu Pulkkinen
Osoite: Kulokatu 6, 15230 Lahti
Puh. 040 507 5385
Sähköposti: hannupul(at)sci.fi

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

 • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti, kirje- vai sähköpostitiedotteet)

 • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsenyyden alkamisajankohta, toiminta seurassa)

 • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

 • Syntymäaika seuran säännöissä mainittua yli 65 vuotiaiden jäsenten jäsenmaksun määräytymistä varten.

 • Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Puheenjohtajuus- ja kunniajäsentiedot kertyvät seuran omasta toiminnasta.

 • Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa tilitoimiston käyttöön jäsenmaksulaskutusta varten sekä seuran tilaisuuksien järjestelyihin osallistuvien yhteistyökumppaneiden käyttöön kutsujen lähetystä varten. Muuten jäsenten rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Päijät-Hämeen Lääkäriseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 • Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

 • Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.