Maaliskuu 2020

Aika: 10.3.2020 klo 18:00-21:00 (HUOMAA ALOITUSAIKA)

Aihe: Hyperkolesterolemian  nykyhoito

Paikka: Hiihtomuseon auditorio, Ravintola Voitto

Kenelle: Päijät-Hämeen lääkäriseuran jäsenille


Kokouksessa käsitellään vuosikokouksessa esitelty, seuran hallituksen muokkaama sääntömuutosehdotus. Sen jälkeen tieteellinen esitelmä.


Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Käsitellään ehdotus seuran sääntöjen 3§:n muuttamisesta siten, että tarkennetaan jäsenyyden ehtoja ja annetaan lääketieteen opiskelijoille ja amanuensseille tietyin ehdoin mahdollisuus liittyä seuran jäseniksi. Muutosehdotus esityslistan alla*.

7. Kokouksen päättäminen

8. Esitelmä: Hyperkolesterolemian  nykyhoito, Marit Graner LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, HUS Sydän-ja keuhkokeskus

9. Sanofi Oy:n puheenvuoro

10.  Iltapala

Tervetuloa!

Päijät-Hämeen lääkäriseura ry:n hallitus

* Muutosehdotus säännöt 3§: ”Seura voi hallituksen päätöksellä hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen seuran toiminta-alueella asuvia tai toimivia lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita, jotka toiminnallaan tahtovat edistää seuran tarkoitusta ja joilla on Suomessa viranomaisen myöntämät ammattioikeudet. Amanuensseina toimivat lääkärit tai lääketieteen opiskelijat voivat osallistua seuran toimintaan amanuenssiaikanaan hallituksen päätöksellä ja ammattioikeuden saamisen jälkeen he voivat hakea seuran jäsenyyttä.”