Päijät-Hämeen lääkäriseura vetoaa alueen perusterveydenhuollon koulutusoikeuksien puolesta

18.2.2021

Lääkäriseuran hallitus otti kantaa Lahden perusterveydenhuollon koulutusoikeustilanteeseen, koska seuran yksi tarkoitus on toimia alueen kollegoiden koulutuksen tukijana. Kannanotto jaettiin Sosiaali- ja terveysministerin ja -ministeriön lisäksi Helsingin yliopiston, PHHYKY:n, Mehiläisen ja Harjun terveyden avainhenkilöille ja mediaan. Kannanotto on julkaistu jo YLE:n ja Mediuutisten uutisena, ja näistä linkit alla.

Kannanotto:

LÄÄKÄRIEN JATKOKOULUTUSTA EI TULE RAJOITTAA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 

Päijät-Hämeen lääkäriseura (PHLS) on huolestunut Helsingin yliopiston kielteisestä suhtautumisesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen muodostaman yhteisyrityksen Harjun Terveys Oy:n koulutusoikeuksiin. PHLS on ollut osaltaan järjestämässä alueen lääkäreiden täydennyskoulutusta jo yli 110 vuoden ajan.

Yliopiston edustajan tulkintana on ollut, ettei Harjun terveys Oy:n koulutusta hyväksytä Terveydenhuoltolain vuoksi, koska yhteisyrityksen kouluttajat eivät ole palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Lääkäriliitto taasen lausui vastikään asiasta, että Terveydenhuoltolain sanamuoto tai lain esityöt eivät edellytä koulutukseen osallistuvan tai ohjaajan palvelusuhdetta kuntaan tai kuntayhtymään koulutuksen hyväksyttävyyden näkökulmasta. Virkoja voidaan myös järjestellä siten, että kouluttajat ovat Harjun terveyden lisäksi virkasuhteessa kuntayhtymään.

PHLS:n kantana on, että koulutusoikeuksien tulisi perustua koulutuksen laatuun ja monipuolisuuteen palveluntuottajasta riippumatta. Hyvänä esimerkkinä työterveyshuollon puolella olevat yksityiset toimijat ovat tuottaneet laadukasta erikoislääkärikoulutusta. Laadun puolesta Lahden terveyskeskus menestyi hyvin viimeisimmässä Nuorten lääkärien yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä ja PHLS toivoo, että sama hyvä trendi saisi jatkua edelleen.

Lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen kuuluvan terveyskeskuskoulutuksen joustava mahdollistaminen lisää lääkäreiden hakeutumista Päijät-Hämeeseen. Alueemme kärsii lääkärivajeesta. Erikoistumisen mahdollistaminen parantaa sekä perusterveydenhuollon että sairaalalääkäreiden virkojen täyttymistä pitkällä tähtäimellä lääkäreiden juurtumisen myötä. Erikoistuvat lääkärit ovat myös olennaisen tärkeitä keskussairaalamme päivystystoiminnan turvaamiseksi.

Tulevina vuosina eläkkeelle siirtyvien lääkärien määrä on kasvamassa ja lääkärien peruskoulutusta on lisätty. Jatkossa tarvitaan myös erikoislääkärikoulutuksen lisäämistä eikä hankaloittamista, jotta sekä terveyskeskuksiin että sairaaloihin saadaan riittävä määrä päteviä lääkäreitä parantamaan palvelujen saatavuutta ja laatua.

Päijät-Hämeen lääkäriseura, joka edustaa laajasti alueen sekä kunnallisissa että yksityisissä tehtävissä toimivia lääkäreitä, vetoaa sekä Sosiaali- ja terveysministeriöön että Helsingin yliopistoon alueen perusterveydenhuollon koulutusoikeuksia jatkavan ratkaisun löytämiseksi.

Päijät-Hämeen lääkäriseuran hallituksen puolesta,

Lahdessa 17.2.2021

Osmo Pammo                                              
Puheenjohtaja 

Markku Luostarinen
Varapuheenjohtaja


Medianäkyvyys:

Mediuutisten artikkeli

Ylen artikkeli