Seuran jäseniä Lääkäriliiton valtuuskunnan vaaleissa 2021

19.9.2021

Lääkäriliiton valtuuskunta 2022–2024 valitaan 21.9.–25.10.2021 järjestettävällä posti- ja nettivaalin yhdistelmällä. Vaalissa valitaan valtuuskuntaan 60 jäsentä.

Lääkäriliitto - Valtuuskunnan vaali 2021 (laakariliitto.fi)

Päijät-Hämeen Lääkäriseuran jäseniä on ehdokkaana vaaleissa. Ääni heille on ääni Päijät-Hämeelle.

Ehdokkaat:

Satu Brinkman

Kristiina Joensuu

Niko Korpi

Alvar Külmasu

Risto Kuosa

Mikko Lavonius

Jukka Mattila

Janne Virtanen

Ehdokkaat

Satu Brinkmann

Ehdokasnumero 170

Vaalirengas B Ensijainen terveydenhuolto

Vaaliliitto III Ensijainen terveydenhuolto Itä -vaaliliitto

Olen tk-lääkäri Heinolassa ja myös nuorten lääkärien ohjaajalääkäri vuosikausien ajan. Toimiva perusterveydenhuolto, taitavat ja hyvinvoivat lääkärit, yhteistyö ja hoidon jatkuvuuden parantaminen auttavat meitä auttamaan potilaita paremmin. Työmme ytimessä on aina ihminen.

Kristiina Joensuu

Ehdokasnumero 338

Vaalirengas D Kokemus käyttöön - Suomen Seniorilääkärien vaalirengas

Vaaliliitto I Etelä-Suomen seniorilääkärien vaaliliitto

 • Kokemus käyttöön 
 • Terveydenhuoltoa kehitettäessä perusterveydenhuolto on saatava kuntoon 

Lääketieteen tohtori, patologian erikoislääkäri 
Syöpätutkija Patologia HUS, Helsingin Yliopisto, Haartman Instituutti.

Olen kliinisestä patologin työstä jäänyt eläkkeelle v. 2013 Kymenlaakson sairaanhoitopiirin 
ylilääkärin tehtävästä. Nykyisin toimin tutkijana Helsingin yliopistossa rintasyöpä- tutkimusryhmässä. Työurastani suurimman osan olen tehnyt Päijät-Hämeessä, josta 20 vuotta Päijät-Hämeen keskussairaalassa patologina. Lääkäriksi valmistuttuani Sveitsissä palasin Suomeen Päijät-Hämeeseen terveyskeskuslääkäriksi ja olen nähnyt Suomen terveydenhuollon ja terveyskeskuslääkärityön kehittymisen yli 40 vuoden aikana. Nyt SOTE- uudistuksen myötä ollaan herätty huolestumaan perusterveydenhuollon tilasta ja terveyskeskuslääkäripulasta. Kun Sote- palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta, heikentyy kuntien mahdollisuudet vaikuttaa kuntalaisten palvelujen saatavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen. Jatkossa tulee panostaa yleislääkärien erikoiskoulutukseen, terveyskeskuslääkäreiden hyviin työolosuhteisiin ja heidän työnsä arvostukseen. 
Yleislääketieteen erikoislääkäreiden tulee johtaa Sote- keskuksia.

Niko Korpi

Ehdokasnumero 232

Vaalirengas C NLY! -vaalirengas

Vaaliliitto I Perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon Nuoret Lääkärit -vaaliliitto

Konsultaatiotiimin vastaava lääkäri, Harjun terveys

Paljasjalkainen lahtelainen, yleislääketieteen erikoistuva, lääkärien edunvalvoja ja päijäthämäläisen hyvinvoinnin puolestapuhuja. Minulle tärkeintä on lääkärin autonomia ja työn joustavuuden mahdollistaminen. Tiede kehittyy ja lääkärin pitää saada pitää itsensä ajan tasalla koulutuksen ja kehittämisen myötä. Lääkäri osaa parhaiten sanoa, että mikä terveydenhuollossa mättää ja jos kaikki aika menee potilasjonojen lyhentämiseen, niin päätösvastuun ottaa joku muu taho, jolla on aikaa. Lääkäri on terveydenhuollon ytimessä vastedeskin ja se tulee olla huomioitu myös edunvalvonnan osalta.

Tämän hetkiset luottamustehtävät:

 1. SLL Valtuuskunta
 2. SLL HYKS-ERVA Edunvalvontavaliokunnan jäsen
 3. PHLS ry sihteeri ja hallituksen jäsen

Alvar Külmasu

Ehdokasnumero 278

Vaalirengas C NLY! -vaalirengas

Vaaliliitto II Erikoissairaanhoidon Nuoret Lääkärit -vaaliliitto

Olen 30-vuotias akuuttilääketieteen erikoistuva ja luottamusmies. Poliittisesti kuulun Vihreään liittoon ja kyseisen puolueen sisällä mahdollisesti puolueen vasempaan laitaan. Tulevissa lääkäriliiton vaaleissa minua voi äänestää numerolla 278

Lääkäriliitossa päätavoitteitani on lisätä liiton neuvotteluvoimaa ja vahvistaa liiton lääkärin työtä sivuavien teemojen käsittelyä. Neuvotteluvoimaa tulemme tarvitsemaan lisää, sillä oikeistopuolueet pyrkivät aktiivisesti romuttamaan työehtosopimusten yleissitovuutta. Tällöin kaikesta pitää neuvotella kaikkialla, mikä varmasti lisää luottamusmiesten liiton puoleisen tuen tarvetta. Lisäksi tarvitsemme myös yksityiselle puolelle minimiehdot sanelevan työehtosopimuksen.

Myös lääkäriyteen on pesiytynyt mm. Wolt ja Uber -kuskeja piinaava alisteinen yrittäjyys. Alisteisessa yrittäjyydessä töitä tehdään toiselle ilman työsopimuksen tarjoamaa suojaa tai aidon yrittäjyyden tarjoamaa vapautta. Mielestäni lääkäriliiton tulisi kartoittaa tällaisen yrittäjyyden laajuus ja alisteisten yrittäjien toiveet mahdollisten edunvalvonnallisten kysymysten suhteen.

Tärkeimmät työtä sivuavat teemat ovat mielestäni tasa-arvo sekä ilmasto. Ongelmat mm. seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjen tasa-arvossa lisäävät myös lääkäreiden työtaakkaa. Ilmastonmuutos ja lajikato taas uhkaavat sekä potilaiden että meidän terveyttämme ja turvallisuuttamme. Lääkäriliiton tuleekin mielestäni tulevaisuudessa ottaa vahvemmin kantaa näihin teemoihin ja omassa toiminnassaan pyrkiä edesauttamaan mainittujen ongelmien ratkaisussa.

Mikko Lavonius

Ehdokasnumero 70

Vaalirengas A SELYn ja Työterveyslääkärien vaalirengas

Vaaliliitto Lastenlääkärit ja lastenneurologit -vaaliliitto

Ylilääkäri PHKS Lastenklinikka / Yksityislääkäri

Aikaisemmat luottamustehtävät lääkäriliitossa

 1. SLL valtuuskunta 2001-2003
 2. Tampereen itäinen aluepäällikkö muutaman vuoden 2007 tienoilla
 3. Erilaisia luottamusmiespestejä 2000-luvun alkupuolella

Enemmän velvoittavuutta lääkärisopimuksen vuorokausilepo pykälään. 

Parempi tasapaino työn kuormittavuuden ja lepoaikojen suhteen turvaten keskussairaaloiden toimintaedellytykset.

Jukka Mattila

Ehdokasnumero 59

Vaalirengas A SELYn ja Työterveyslääkärien vaalirengas

Vaaliliitto IV Kirurgit ja silmälääkärit -vaaliliitto

Osastonylilääkäri PHKS Silmäklinikka /  Yksityislääkäri

Tämän hetkiset luottamustehtävät:

 1. SLL Valtuuskunta
 2. SELY valtuuskunnan puheenjohtaja
 3. SLL edunvalvontajaos

Vaaliteemat:

 • Seuraavassa lääkärisopimuksessa 2022-> on pystyttävä sopimaan lääkärien 
  palkkausjärjestelmän kehittämisestä siten, että erikoislääkärin peruspalkka nousee 
  kokemuksen ja työnvaativuuden lisääntyessä. Tämän tulee toimia myös 
  julkisomisteisissa yhtiöissä.
 • Asioista tulee pystyä sopimaan paikallisesti varsinkin jos ylitetään valtakunnallisen 
  sopimuksen ehdot.
 • Yksityislääkärinä toimiminen tulee edelleen olla mahdollista kaikille myös 
  virassa/toimessa sivutoimisesti.
 • Liiallista sääntelyä mm. palkkioista ja työehdoista pitää välttää 
  terveyspalveluyrityksissä, jotta ammatinharjoittaja lääkärin autonomia säilyy.
 • Hyvinvointialueiden syntymisen myötä on turvattava lääkärien mahdollisuus tehdä 
  työtä aiemmassa yksikössä ilman pakkosiirtoja toiseen pisteen hyvinvointialueen 
  toiselle laidalle.
 • Vaalirenkaalla on väliä – erikoislääkäri tuntee erikoislääkärin tarpeet. Tuomme 
  kokemuksellista kokonaisharkintaa päätöksentekoon. Erikoislääkärin valinta on 
  erikoislääkäri!

Janne Virtanen

Ehdokasnumero 302

Vaalirengas C NLY! -vaalirengas

Vaaliliitto II Erikoissairaanhoidon Nuoret Lääkärit -vaaliliitto

Olen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri, toimin Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Toimin Lääkärisopimuksen luottamusmiehenä, olen Lääkäriseuran jäsenille tuttu varmasti myös Seuran hallituksesta jossa toimin rahastonhoitajana.

Lääkärin työhön kohdistuu ajassamme lukuisia haasteita, joissa haluan jatkossa nähdä Lääkäriliiton aktiivisena toimijana. Palkkakehityksen turvaamisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota lääkärien työoloihin ja osallistettava lääkäreitä oman työnsä suunnitteluun. Muutoksia ei voi pakottaa läpi ylhäältä sanellen