Vuoden 2024 Arno Forsius -palkinnon sai Monika Kääriäinen

16.5.2024

Monika Kääriäinen

Päijät-Hämeen lääkäriseura jakoi vuoden 2024 Arno Forsius -palkinnon torstaina 16.5. Päijät-Hämeen lääkäripäivillä. Vuoden 2024 palkinnon saaja on Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautien osastonylilääkäri Monika Kääriäinen. Neljättä kertaa myönnetty Arno Forsius -palkinto on kunniamaininta päijäthämäläiselle lääkärille, joka on toiminut erityisen kollegiaalisesti, edistänyt lääkärin työtä ja lääkäriyttä tai tuonut esiin kollegakuntaa myönteisellä tavalla. Ehdotuksia Arno Forsius -palkinnon saajaksi kerättiin päijäthämäläisiltä lääkäreiltä.

Monika Kääriäinen on sisätautien erikoislääkäri ja myös ilmailulääkäri. Monika työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalassa sisätautiosastolla osastonylilääkärinä. Erikoislääkärinä sisätautiosastolla Monika on hoitanut vaativia sisätautisia potilaita ja toiminut myös sisätautikonsulttina nuoremmille kollegoille erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.

Monika sai laajasti ehdotuksia alueen kollegoilta. Perustelujen mukaan Monika on hyvän kollegan perikuva. Monika on aina valmis auttamaan ja ohjaamaan. Hänellä on mentorimainen työote nuorempiin kollegoihin ja on huolehtinut myös heidän työssäjaksamisestaan. Hän on kollegiaalinen ja ystävällinen sekä kasvotusten että puhelimitse. Työnkuva osastonlääkärinä on monesti aliarvostettua, vaikka Monika työskentelee merkittävässä roolissa potilaiden hoidossa ja nuorten kollegojen kouluttajana. Monella ehdottaneista ja sisätaudeilla työtä tehneistä on lämpimiä muistoja Monikalta saaduista opeista. Monikalla on kollegiaalisuuden lisäksi esimerkillinen työmoraali ja asenne. Monika on ensimmäinen naispuolinen Arno Forsius -palkinnon saaja.


----

Arno Forsius -palkinto on nimetty alueen lääkärikunnan Grand Old Manin kunniaksi. Ensimmäisen Arno Forsius -palkinnon sai vuonna 2021 infektioylilääkäri Ville Lehtinen, vuonna 2022 akuuttilääketieteen ylilääkäri Harri Pikkarainen ja vuonna 2023 reumalääkäri Markku Kauppi. Lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori Arno Forsius täytti 95 vuotta huhtikuun 16. päivänä 2024. Hänet valittiin 20.1.2001 lääkäriseuran kolmanneksi kunniapuheenjohtajaksi. Arno Forsius on tehnyt mittavan uran päijäthämäläisen terveydenhuollon ja tutkimuksen parissa. Hän tuli vuonna 1963 sisätautien osastonlääkäriksi Lahden kaupunginsairaalaan, vuonna 1970 sisätautien ylilääkäriksi ja sairaalan johtavaksi ylilääkäriksi ja valittiin 1986 Lahden kaupungin terveystoimen johtajaksi, mitä virkaa hän hoiti eläkkeelle jäämiseensä asti, vuoteen 1992. Vuosina 1966–1976 hän toimi puheenjohtajana Lahden kaupungin terveydenhoitolautakunnassa ja vuodesta 1972 terveyslautakunnassa. Lääketieteellisen vaikuttamisen lisäksi professori Forsius kuuluu Päijät-Hämeen tutkimusseuran perustajiin.