Seuran mitali

Arno Forsius

Päijät-Hämeen (aik. Kyminlaakson) Lääkäriseuran mitalit

Syksyllä 1968 Kyminlaakson Lääkäriseuran valmistautuessa 60-vuotisjuhliin heräsi ajatus lyöttää mitali tapahtuman kunniaksi. Mitalia oli tarkoitus tulevaisuudessa jakaa kiitollisuuden osoituksena seuran ansioituneille jäsenille.

Lokakuussa 1968 pidetyssä johtokunnan kokouksessa annettiin puheenjohtaja Jorma T. Airaksisen ja rahastonhoitaja Jaakko Taskisen tehtäväksi tutkia hankkeen toteuttamismahdollisuuksia.

Jaakko Taskinen otti asian esille Lääketehdas Orion Oy:n hallintoneuvoston jäsenten piirissä, mistä käsin luvattiinkin tukea hanketta mahdollisuuksien mukaan. Orionin palveluksessa ollut taiteilija Einari Liuksela sai tilaisuuden käyttää aikaansa mitalin suunnitteluun ja hänen laatimansa luonnospiirustus olikin nähtävänä Kyminlaakson Lääkäriseuran johtokunnan kokouksessa jo 2.12.1968. Mitalin etupuolen muodosti seuran leimasinkuvio, johon oli lisätty vuosiluku 1969. Mitalin kääntöpuolella oli symbolinen elämänpuu hedelmineen ja teksti MEDICUS CURAT, NATURA SANAT (lääkäri hoitaa, luonto parantaa). Luonnos hyväksyttiin muutoin, mutta etusivulta päätettiin poistaa vuosiluku 1969 ajatellen mitalin jatkuvaa käyttöä ansiomitalina. Mitalin läpimitta on 55 mm.

Kyminlaakson Lääkäriseuran pronssinen mitali, joka lyötettiin seuran 60-vuotisjuhlan johdosta vuonna 1969. Mitalin on suunnitellut taiteilija Einari Liuksela. Valok. Arno Forsius 2016.

Mitaliasian edelleen hoitaminen jätettiin taiteilija Liukselan ja rahastonhoitaja Taskisen huoleksi. Johtokunnan kokouksessa 9.12.1968 päätettiin mitalin kipsivalokset paljastaa vuosijuhlaillallisten aikana. Sen lisäksi keskusteltiin mitalin jakoperusteista ja erikseen päätettiin, että rahastonhoitaja Taskinen käy luovuttamassa mitalin niille Orionin johtokunnan jäsenille, jotka erityisesti ovat avustaneet seuraa tässä asiassa. Johtokunnan kokouksessa 17.12.1968 voitiin todeta hankkeen olevan hyvässä vauhdissa. Kipsivalu oli onnistunut ja valtion rahapaja ilmeisestikin ehtisi saada mitalin valmiiksi vuosijuhlaan mennessä.

 

Kokouksessa nimettiin lisäksi ne henkilöt, jotka saisivat mitalin ensimmäisessä jaossa seuran 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Kyminlaakson I.ääkäriseuran mitalia lyötiin valtion rahapajassa kaikkiaan 300 kappaletta. Valmistus tapahtui samanaikaisesti Orionin itselleen teettämän mitalin kanssa ja Kyminlaakson Lääkäriseuran osuudeksi laskusta jäi vain 2 955 mk. Orionilaisista saivat mitalin taiteilija Liukselan lisäksi johtokunnan jäsenet Arvo Ylppö ja Erkki Leikola sekä toimitusjohtaja Sauli Sipilä.

 

Kyminlaakson Lääkäriseuran mitalin jakoperusteet kirjattiin 18.1.1969 seuraavasti:

1) kunniajäsenet,

2) edesmenneiden jäsenten puolisot,

3) henkilöt, jotka erityisesti ovat ansioituneet Kyminlaakson Lääkäriseuran toiminnan piirissä,

4) seuran jäsenet, jotka erityisesti ovat ansioituneet seuran toiminnan piirissä tai ovat yhtäjaksoisesti tai jaksottain olleet 10 vuotta seuran jäseninä,

5) yhteisöt, joiden toiminta on lähellä Kyminlaakson Lääkäriseuran toimintaa tai tarkoitusperiä,

6) yksityiset tai yhteisöt, joille seuran johtokunta yksimielisesti päättää antaa mitalin,

7) mitali on johtokunnan toimivaltaan kuuluva ja sen päätösten mukaan jaettavissa

 

Sen lisäksi johtokunnan käsittelyssä oli sovittu, että mitalia ei anneta kahta kappaletta samalle henkilölle tai samaan perheeseen, että sitä ei anneta yhteisölle, jolla ei ole mahdollisuuksia sen asianmukaiseen säilyttämiseen, ja että mitalin jakamisen ei tarvitse välttämättä tapahtua yksinomaan vuosijuhlassa. Henkilöinä, joille mitali voitaisiin luovuttaa, mainittiin erityisesti vuosijuhlaesitelmöitsijät.

 

 

Kyminlaakson Lääkäriseuran mitalin kipsimallien paljastus ja mitalien ensimmäinen jako tapahtuivat suunnitelman mukaisesti 18.l.1969 seuran 60-vuotisjuhlien illallisen yhteydessä. Sittemmin mitalia on jaettu edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti vuosien varrella. Valitettavasti mitalin saajista ei ole täydellistä luetteloa. Seuran kasvaessa ja mitalien vähentyessä johtokunta on marraskuussa 1980 päättänyt, että mitalia ei enää anneta 10 vuotta seuran jäsenenä olleille ilman muita ansioita. Sen sijaan on jo pidemmän aikaa ollut tapana luovuttaa mitali johtokunnan "täysinpalvelleille" jäsenille.

Vuonna 1972 Kyminlaakson Lääkäriseura teetti viisi kullattua, sterlinghopeasta valmistettua mitalia. Niistä on luovutettu yksi joulukuussa 1972 silloiselle kunniapuheenjohtajalle Aarne Vallellc 70-vuotispäivän kunniaksi ja toinen tammikuussa 1976 Jaakko Taskiselle kiitoksena 26 vuoden palvelusta seuran rahastonhoitajana. Kolmas kullattu mitali luovutettiin vuonna 1988 Pekka Palomäelle (aik. Sulander) 13 vuotta kestäneestä toiminnasta seuran luottamustehtävissä. Hän oli siihen mennessä ollut seuran johtokunnan jäsenenä vuonna 1975 ja 12 vuotta rahastonhoitajana vuosina 1976–1987. Sen jälkeen hän toimi vielä seuran varapuheenjohtajana vuosina 1988–1989 ja puheenjohtajana vuosina 1990–1991. Hänen luottamustehtävänsä seuran johtokunnassa kesti siis kaikkiaan 17 vuotta. Edellä kerrotun mukaan seuran hallussa pitäisi olla vielä kaksi (2) kullattua, sterlinghopeasta valmistetta mitalia.


Kuvassa vuonna 2009 teetetty Päijät-Hämeen Lääkäriseuran mitali, joka luovutettiin seuran kunniapuheenjohtajalle Arno Forsiukselle seuran 100-vuotisjuhlassa 24.1.2009. Valok. Arno Forsius 2016. Mitalin kääntöpuolen värisvyä on muutettu kaiverruksen näkyvyyden parantamiseksi. 

Seuran täyttäessä tammikuussa 2009 sata vuotta teetettiin seuralle nimen muutoksesta johtuen yksi pronssinen mitali, jonka etupuolella on seuran uusi leimasinkuvio, kehystekstinä PÄIJÄT-HÄMEEN LÄÄKÄRISEURA. Mitalin kääntöpuoli on sileä ja siihen on kaiverrettuna mitalin saajan nimi, mitalin järjestysnumero ja luovutuspäivä. Mitalin läpimitta on sama kuin edellisessä mitalissa eli 55 mm. Tässä mitalissa kääntöpuolen teksti on seuraava: Arno Forsius  I  24.1.2009 .

 

Kirjoitettu 1.2.2016. Tekstiä täydennetään myöhemmin, jos uutta tietoa löydetään.

Lähteitä:

Forsius, A.: Kyminlaakson Lääkäriseura 1909–1984. Kyminlaakson Lääkäriseura r.y., Lahti 1983.

Forsius, A.: Kyminlaakson Lääkäriseuran mitali. Teoksessa Kyminlaakson Lääkäriseurasta Päijät.Hämeen Lääkäriseuraksi 1909–2009, toim. A. Forsius ym., Kyminlaakson Lääkäriseurar.y., Lahti 2009.

Forsius, A.: Päiväkirjamuistiinpanoja 2009.

Sivun sisältö kopioitu tri Arno Forsiuksen sivuilta http://www.saunalahti.fi/arnoldus/PHLSmita.htm tri Forsiuksen luvalla seuran käyttöön.